Jsem fitness evangelista. Věřím, že zhubnout může každý.

MISE

Mým posláním je učit lidi lásce k pohybu, jídlu i odpočinku tak, aby získali štíhlou, zdravou a pevnou postavu. Tu jim zajístí vysoce kvalitní trénink, vhodně zvolený stravovací plán a kvalitní regenerace.

VIZE

Dovést lidi na celoživotní cestu změny životního stylu. Přeji si změnit mindset člověka tak, aby vnímal pohyb, jídlo a odpočinek jako přirozenou součást dne stejně jako v časech minulých.

Základním kamenem na cestě mé vize je dlouhodobý boj proti dezinformacím, které přivádí lidi na zcestí a boří jejich snahu zhubnout. 

Klíčovým faktorem mě, coby trenéra, je osvěta, šíření ověřených informací a vedení mých klientů tak, aby mohli čelit marketinovým mýtům a kráčeli po správné fitness cestě.